Maklumat Pelayanan


MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.


Comments